Wywiad z Michałem Gajewskim, CEO Santander Bank Polska S A. Santander Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019

Bardzo istotną kwestią pozostaje cyberbezpieczeństwo — sektor finansowy już inwestuje istotne kwoty w zasoby i infrastrukturę, które pomagają zapobiegać atakom hakerskim. Na dzisiaj jednym z największych wyzwań sektora bankowego, ale także wielu innych sektorów dostarczających usługi czy produkty jest zapewnienie integralności i pełnego bezpieczeństwa informacji np. Ciągle rozwijającym się trendem w zakresie cyberbezpieczeństwa jest automatyzacja i wykorzystanie sztucznej inteligencji, które wspomagają wykrywanie zagrożeń i ich wczesną neutralizację. Będzie dużym wyzwaniem dla Polski — wojna za naszą wschodnią granicą, słabnący wzrost gospodarczy, wysoka inflacja i kryzys surowcowy spowodują bardzo odczuwalne reperkusje dla firm i społeczeństwa. Jeszcze raz będziemy musieli stawić czoła tym wszystkim przeciwnościom i zdać kolejny test.

Carlos Polaino Izquierdo – rozpoczął swoją karierę zawodową w Banco Santander Spain w 1998, poprzednio był zatrudniony w Ernst&Young. Od tego czasu zajmował różne stanowiska w Grupie Santander. 4 czerwca Michał Gajewski został fxteam forex broker-przegląd i informacje fxteam wybrany do składu zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, największej organizacji upowszechniającej standardy odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Te działania są zgodne z naszą filozofią – banku odpowiedzialnego społecznie.

 • Członek Założyciel Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA.
 • W sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.
 • Forum to organizacja ekspercka, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR.
 • Była to pomoc finansowa, kursy języka polskiego, a także specjalna oferta produktów bankowych.

Andrzej Burliga nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. O Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.Patryk Nowakowski – jest absolwentem Wydziału Ekonomii (kierunek Informatyka i Ekonometria) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwoju i zarządzania systemami IT oraz zarządzania strategicznymi projektami w sektorze finansowym.

PORTAL GOSPODARCZY

Dzięki naszemu programowi Santander Universidades. Z kolei zasadę zrównoważonego wzrostu realizujemy poprzez wspieranie rozwiązań przyjaznych środowisku oraz wsparcie transformacji m.in. W lutym 2017 roku Maciej Reluga został powołany na funkcję Członka Zarządu kierującego Pionem Zarządzania Finansami w Banku Zachodnim WBK S.A. W 2011 roku Juan de Porras Aguirre dołączył do Zarządu boris johnson mówi brexit odbędzie się 31 października Banku Zachodniego WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.), a w marcu 2017 roku otrzymał nominację na funkcję Wiceprezesa Zarządu, kierującego Pionem Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. Specjaliści zaczynają dostrzegać też ryzyko płynące z badań nad komputerami kwantowymi, które mogą spowodować olbrzymi wzrost mocy obliczeniowej w stosunku do klasycznych komputerów.

 • Leszek Skiba zasiadający w fotelu szefa Banku Pekao może pochwali się pensją rzędu 1,9 mln, Grzegorz
  Olszewski z Aliora – 1,2 mln zł, a Paweł Gruza z PKO BP – zasiadający w fotelu
  szefa PKO BP od sierpnia 2022 r.
 • Uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta w Polsce i został członkiem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR).
 • Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11.
 • Na dzisiaj jednym z największych wyzwań sektora bankowego, ale także wielu innych sektorów dostarczających usługi czy produkty jest zapewnienie integralności i pełnego bezpieczeństwa informacji np.
 • Bardzo istotną kwestią pozostaje cyberbezpieczeństwo — sektor finansowy już inwestuje istotne kwoty w zasoby i infrastrukturę, które pomagają zapobiegać atakom hakerskim.

To obserwowany przez nas kilkudziesięcioprocentowy spadek popytu na kredyt hipoteczny. Zagrożeniem dla banków jest także zapowiadane spowolnienie gospodarcze, które może przyczynić się do wzrostu ryzyka kredytowego. W maju ze stanowiska odszedł Zbigniew Jagiełło. Za 5
miesięcy pracy otrzymał wraz z odprawą 2,1 mln zł. Zastąpił go Jan Emeryk
Rościszewski, który w październiku przekazał stery banku Iwonie Dudzie. Rościszewski zarobił 1,8 mln zł, a Duda 162 tys.

Tradycyjnie, jak co roku, zajrzeliśmy
więc do danych i sprawdziliśmy, ile zarabiają prezesi giełdowych banków. Wartość aktywów zarządzanych przez Santander TFI (fundusze+portfele AM) wyniosła 13,9 mld zł – wzrost o 1,4 mld zł od początku 2023. Wzrost aktywów jest efektem napływów do funduszy, tj. W wysokości 789 mln zł oraz bardzo dobrych wyników inwestycyjnych i wzrostu rynku. Linie biznesowe O 7% r/r zwiększyła się liczba klientów cyfrowych, a liczba transakcji mobilnych wzrosła o 31% r/r.

Wiele sektorów będzie mierzyć się z tym wyzwaniem. Ukończyła Informatykę na Instituto Superior Técnico w Lizbonie oraz studia podyplomowe MBA INSEAD. Absolwentka programu Strategic Finance in Banking na Wharton Business School. Ukończyła szkolenia dla najwyższej kadry kierowniczej z zakresu Design Thinking BootCamp na Stanford University oraz Driving Digital and Social Strategy na Harvard University. Od 2005 roku zawodowo związana z Banco Santander Totta S.A.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych

Członek Założyciel Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA. Od kwietnia 2023 roku pełni funkcję Członkini Zarządu kierującej Pionem Bankowości Detalicznej w Santander Bank Polska S.A. Dorota Strojkowska ukończyła filologię polską i klasyczną na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i w Akademii Leona Koźmińskiego. (obecnie Santander Bank Polska S.A.), w tym ryzykiem kredytowym i operacyjnym.

Skład Rady Nadzorczej:

I wyniosły 197 mld zł, w tym depozyty od klientów indywidualnych wzrosły o 1% do poziomu 108 mld zł, biznesowe o 11% do 89 mld zł. 4 czerwca Michał Gajewski został wybrany do składu zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, największej organizacji upowszechniającej standardy odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Kryzys bezpieczeństwa międzynarodowego, gwałtowna reakcja na rynkach finansowych, drożejące surowce i wzrost inflacji to najważniejsze wyzwania minionych kilkunastu miesięcy. Zapewne będziemy musieli sobie z nimi radzić jeszcze długi czas. W trudnych i zmiennych warunkach trzeba działać szybko i elastycznie, dlatego w Grupie Santander Bank Polska błyskawicznie zareagowaliśmy na wojnę w Ukrainie.

W roku 2018 BZ WBK zmienił nazwę na Santander Bank Polska SA.

Na drugim miejscu w zestawieniu znalazł
się prezes Banku Millennium Joao Nuno Lima Bras Jorge, który otrzymał łącznie
4,9 mln (rok wcześniej 4,2 mln). Na trzecim miejscu uplasował meta inwestowanie – udany broker traderów się Przemysław
Gdański z BNP Paribas, któremu wypłacono łącznie 4,4 mln (w 2021 r. – 3,6 mln
zł). Nieznacznie spadły dochody Cezarego Stypułkowskiego, który w 2022 r.

Wywiad z Michałem Gajewskim, CEO Santander Bank Polska S.A.

Mariana Krzaka oraz laureat tej nagrody w 2014 r. Finalista Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Clubu Polska za 2019 r. Skonsolidowane należności brutto od klientów wyniosły 161 mld zł i zwiększyły się o 3% w porównaniu z końcem marca 2022 r. – należności od klientów indywidualnych wyniosły 81 mld zł, należności od podmiotów gospodarczych 80 mld zł. Na koniec marca 2023 roku depozyty klientów wzrosły o 5% w stosunku do końca marca 2022 r.

Trudny rok za nami, z optymizmem w nowy rok

Obejmuje ona misję, wizję oraz wartości, jakimi mamy posługiwać się na co dzień. Stanowi podwaliny strategii odpowiedzialnej bankowości poprzez koncentrację nie tylko na tym, „co robimy”, ale także „w jaki sposób” to robimy. Tworzymy i promujemy różnorodne, włączające, angażujące i elastyczne miejsce pracy.

Od przyszłego roku Ukraińcy na okupowanym terytorium bez dostępu do opieki zdrowotnej

Spoglądając poza granice naszego kraju, sytuacja ekonomiczna jest podobna we wszystkich dużych gospodarkach. Zarówno USA, jak też największe gospodarki Unii Europejskiej będą się borykały z podobnymi problemami do naszych — słabnący wzrost i wysoka inflacja odcisną piętno na decyzjach banków centralnych i rządów. Stoi polski sektor bankowy — obciążenia fiskalne i regulacyjne, rosnące ryzyko związane z wyrokami sądów dotyczącymi kredytów hipotecznych, frankowych, ale także złotowych. Obciążenia polskiego sektora bankowego, takie jak wakacje kredytowe, podatek bankowy i składki na IPS w 2022 r. W takich warunkach trudno o budowanie kapitałów własnych, które służyą rozwojowi gospodarki i finansowaniu kluczowych projektów, np.

12 Οκτωβρίου 2023
top
Copyright Elena Mouratidou 2022
X