Διαχείριση πένθους

Οδηγίες για την χρήση του quiz:

 1. Πατήστε ‘έναρξη ερωτήσεων’ για να ξεκινήσετε.
 2. Επιλέξτε τις απαντήσεις σας και στην συνέχεια πατήστε ‘αποθήκευση προόδου ερωτήσεων‘.
 3. Αφού έχετε απαντήσει όλες τις ερωτήσεις και έχετε κάνει αποθήκευση προόδου ερωτήσεων πατήστε ‘υποβολή απαντήσεων‘.
  ΠΡΟΣΟΧΗ: με την υποβολή απαντήσεων οριστικοποιείτε την διαδικασία και δεν υπάρχει δυνατότητα αναίρεσης.
  top
  Copyright Elena Mouratidou 2022
  X